19. maj

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 19. maj

Godkendelse til indvinding af havbundsmaterialer for Nuna Sten & Grus ApS.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Nuna Sten & Grus godkendes til indsamling af sand og ral fra havbunden i henhold til § 47 i Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven).
 • at godkendelsen omfatter 18 ansøgte indvindingsområder
 • at tilladelsesteksten vedr. beskyttelse af marinarkæologiske genstande skærpes, således at alt arbejde som kan skade marinarkæologiske genstande øjeblikkeligt skal indstilles og sagen indberettes, i overensstemmelse med de almindeligt gældende regler om beskyttelse af fortidsminder.
 • at tilladelsesteksten vedr. beskyttelse af fuglekolonier i Maniitsoq området gøres mere enkel og forståelig.
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Godkendelse til indvinding af havbundsmaterialer for Rederiet Holmi.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Rederiet Holmi godkendes til indsamling af sand og ral fra havbunden i henhold til § 47 i Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven).
 • at godkendelsen omfatter 16 ansøgte indvindingsområder
 • at tilladelsesteksten vedr. beskyttelse af marinarkæologiske genstande skærpes, således at alt arbejde som kan skade marinarkæologiske genstande øjeblikkeligt skal indstilles og sagen indberettes, i overensstemmelse med de almindeligt gældende regler om beskyttelse af fortidsminder.
 • at tilladelsesteksten vedr. beskyttelse af fuglekolonier i Maniitsoq området gøres mere enkel og forståelig.
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Godkendelse til indvinding af havbundsmaterialer for Dykkerfirmaet MASIK.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Dykkerfirmaet MASIK v/ Mike Høegh godkendes til indsamling af sand og ral fra havbunden i henhold til § 47 i Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven).
 • at godkendelsen omfatter 10 ansøgte indvindingsområder
 • at tilladelsesteksten vedr. beskyttelse af marinarkæologiske genstande skærpes, således at alt arbejde som kan skade marinarkæologiske genstande øjeblikkeligt skal indstilles og sagen indberettes, i overensstemmelse med de almindeligt gældende regler om beskyttelse af fortidsminder.
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Godkendelse af overdragelse af efterforskningstilladelse 2013/04 og efterforskningstilladelse 2015/20.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende tillægget nummer 4 til tilladelse 2013/04 samt tillæg nummer 1 til tilladelse 2015/20 vedrørende overdragelse af tilladelserne,
 • at Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer bemyndiges til efterfølgende at underskrive tilladelsesteksterne, og
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i vedlagte tilladelsestekster.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Indstilling til Naalakkersuisut om meddelelse af ny efterforskningstilladelse 2015/22 på de i tilladelsen fastsatte vilkår for et område ved Noa Dal i Østgrønland.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at ARC Mining ehf. på de i tilladelsen fastsatte vilkår meddeles den ansøgte efterforskningstilladelse 2015/22 for et område ved Noa Dal i Østgrønland for perioden frem til 31. december 2019
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i tilladelsesteksten; og
 • at Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer bemyndiges til at underskrive den endelige tilladelsestekst

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Godkendelse af meddelelse af småskalatilladelse med eneret 2015/23.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Palle Møller Andersen meddeles en småskalatilladelse med eneret 2015/23
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage rettelser af teknisk og administrativ karakter i tilladelsesteksterne
 • at Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer bemyndiges til at underskrive tilladelsesteksterne.
 • at Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer anmodes om snarest muligt at udarbejde et forslag til politik for tildeling af småskalatilladelser med eneret for lokaliteter, som normalt anvendes af flere i lokalområdet til f.eks. indsamling af smykkesten til kunsthåndværks- og husflidsproduktion.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Godkendelse til brydning af fastfjeld ved Qimatuliviit i Nuuk for GNC ApS.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at GNC ApS meddeles godkendelse til brydning af fast fjeld på nyt stenbrud, del-område 3 og 4 i kommuneplantillæg 3E4-1 Nuuk, Qimatuliviit efter § 47 i Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven).
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

FM 2015/143 Svarnotat til Hvordan kan Inatsisartut samlet arbejde for en handlingsplan for at barnets ret til at se begge forældre, hvis det er I barnets tarv, forbedres og familieretten moderniseres, så der også tages hensyn til fædres muligheder for at have børnene hos dem samt have bedre muligheder for samvær med deres børn. Inatsisartut bør arbejde for at mulighederne for konfliktmægling øges I praksis og at der skabes mulighed for at der gribes ind hvis samværsaftaler ikke overholdes.