18. maj

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 18. maj

Kriterier for tildeling af rettigheder til fiskeri efter makrel indenfor forsøgskvoten i Vest-grønland i 2015.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at 5.000 tons makrel af kvoten for Vestgrønland reserveres til kystnært fiskeri,
  • at fartøjer med licens til makrelfiskeri i Østgrønland får licens til olympisk fiskeri efter makrel i Vestgrønland,
  • at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug gives bemyndigelse at fordele kvoten til ansøgerne i henhold til nærværende oplæg, og
  • at indchartrede fartøjer skal være hjemmehørende i et NEAFC- eller NAFO medlemsland eller et land, der er godkendt i NEAFC som Cooperating Non-Contracting Party.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Forhøjelse af den havgående torskekvote.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at den havgående torskekvote i Østgrønland forhøjes med 8.000 tons.
  • at kvoteforhøjelsen i Østgrønland fordeles med 3.000 tons til hver af de nuværende aktører i det havgående torskefiskeri med 100 % landingspligt i Sydgrønland. De resterende 2.000 tons reserveres som en bifangstkvote, der specielt skal bruges i forbindelse med forsøgsfiskeri efter forskellige arter i Østgrønland samt fiskeri efter rødfisk. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal stille vilkår om højst mulig grad af forædling på de landanlæg, der er knyttet til fordelingen af kvoteforhøjelserne.
  • at der oprettes en forsøgskvote i Vestgrønland på 7.000 tons torsk for NAFO områderne 1B – 1E, med 100 % landingspligt. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug bør ved tildeling af fiskerirettigheder til fartøjer udpege et eller flere bestemte landanlæg, som der ønskes indhandlingspligt til, ud fra hensyntagen til beskæftigelsesbehovet i byerne og bygderne i Vestgrønland. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal stille vilkår om højst mulig grad af forædling på de landanlæg, der er knyttet til fordelingen af kvoteforhøjelserne.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

FM 2015/136 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om udviklingsmulighederne for vores råstofindustri med udgangspunkt i informationer fremlagt i Naalakkersuisut’s nye “Olie- og mineralstrategi for perioden 2014-2018”.