15. maj

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 15. maj

Oplæg om godkendelse af TAC Redegørelse 2013 til Inatsisartut.
Naalakkersuisut besluttede, at redegørelsen om TAC og kvoter i 2013 godkendes med henblik på omdeling i Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Fordeling af makrelkvoten i Østgrønland 2015.
Naalakkersuisut besluttede:

  • Naalakkersuisut besluttede da Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug erklærer sig inhabil i henhold til § 3, nr. 2 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994, og derfor ikke kan behandle sagen, og da Formanden for Naalakkersuisut varetager det politiske ansvar for sagen:
  • at fordelingen af makrelkvoterne i 2015 sker i overensstemmelse med beskrivelsen i oplægget, med den ændring at ”prioritet 2” kategorien i oplægget udvides med selskabet ”Arctic Raven” til i alt 7 selskaber, som deles ligeligt om kvoten til ”prioritet 2” på 30.000 tons, svarende til en kvoteandel på 4.285 tons pr. selskab og
  • det meddeles erhvervet, at fordelingen af kvoterne er foreløbige og vil løbende blive fulgt op med genfordelinger med henblik på fuld udnyttelse af kvoterne.

(Karl-Kristian Kruse trådte ud af mødelokalet, da dagsordenspunktet blev behandlet).

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Oprettelse af forsøgsfiskerier i 2015.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at de i oplægget opstillede forsøgsfiskerier oprettes.
  • at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan indstille eventuelle yderligere forsøgsfiskeri til godkendelse i Naalakkersuisut.
  • at licenser til forsøgsfiskeri kan tildeles administrativt.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

FM 2015/111 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi kan hjælpe de børn som er anbragt udenfor hjemmene bedre til en mere selvstændig tilværelse.