12. maj

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 12. maj

Kongelig anordning af Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven).
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Kongelig anordning af Lov om behandling af personoplysninger søges indført for Grønland og udkast til anordningen sendes i høring.
 • at Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning af lov om behandling af personoplysninger fremsættes på EM 2015.
 • at Digitaliseringsstyrelsen bemyndiges til at fortsætte det igangværende arbejde med implementering af Lov om behandling af personoplysninger i Grønland. Herunder
  at fortsætte de igangværende drøftelser med de relevante rigsmyndigheder og kommunerne forud for ikraftsættelsen af en kongelig anordning.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Peter Hansen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Udpegning af formand for bestyrelsen for Grønlands Naturinstitut.
Naalakkersuisut besluttede, at den nuværende formand for bestyrelsen for Grønlands Naturinstitut, distriktslæge Gert Mulvad fortsætter som formand i den kommende treårige periode, dvs. indtil 30. juni 2018.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Mette Skarregaard Pedersen i Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet på telefon 34 50 00

Udpegning af medlemmer og suppleanter til Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at følgende udpeges til klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse:
  • Som formand udpeges Benjamin Kielsen med Erik Jensen som suppleant.
  • Som medlem udpeges Mille Søvndahl Pedersen med Kelly Berthelsen som suppleant.
  • Som medlem udpeges Steffen Lynge med Finn Meinel som suppleant.

(Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen deltog ikke i sagens behandling og var ikke til stede under sagens behandling)

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Mette Skarregaard Pedersen i Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet på telefon 34 50 00

FM 2015/123 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om, administrationens vilkår og indretning. Har vi i dag et offentligt apparat der er effektivt og tilpasset samfundets størrelse og kultur.