24. april

Forslag til national plan for fremtiden misbrugsbehandling.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende ”Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling” i sin nuværende form
  • at godkende, at ”Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling” og følgebrev omdeles til Inatsisartut
  • at godkende pressemeddelelse vedrørende ”Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling”
  • at muligheden for yderligere medfinansiering fra eksisterende midler og puljer til en endelig plan for fremtidens misbrugsbehandling skal afdækkes nærmere forud for færdiggørelsen af FFL 2016.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Julie Præst Wilche  i Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender på telefon 34 50 00

FM 2015/119 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til at under­søge muligheden for at spørgsmålet om at oprette en barselsfond kan indgå i kom­mende overenskomstforhandlinger mellem ar­bejdsmarkedets parter. Barsels­fonden skal sikre, at alle lønmodtagere bliver økonomisk bedre stillet end gennem det nuværende dagpengesystem.