23. april

Naalakkersuisut besluttede følgendende på sit møde 23. april

Godkendelse af meddelelse af efterforskningstilladelse med eneret 2015/15.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Rarest Gem Resources Ltd. meddeles en efterforskningstilladelse med eneret 2015/15.
 • at det i fastsættelsen af tilladelsesvilkårene samt over for tilladelseshaveren tydeliggøres, at der i og ved tilladelsesområdet er væsentlige naturbeskyttelsesinteresser som selskabet skal respektere efter anvisning fra råstofmyndighederne. Der tænkes særligt på det tilstødende Ramsar område Ikkattut, med dets betydning for fuglelivet samt for bestanden af spættet sæl.
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage rettelser af teknisk og administrativ karakter i tilladelsesteksterne.
 • at Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer bemyndiges til at underskrive tilladelsesteksterne.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Indstilling til Naalakkersuisut om meddelelse af efterforskningstilladelse 2015/17 på de i tilladelsen fastsatte vilkår for et område beliggende i Sydvestgrønland.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Nanoq Resources Ltd. på de i tilladelsen fastsatte vilkår meddeles den ansøgte efterforskningstilladelse 2015/17 for et område på 248 km2 beliggende ca. 75 km sydøst for Paamiut og 45 km nordnordvest for Arsuk i Sydvestgrønland for perioden frem til 31. december 2019
 • at det i fastsættelsen af tilladelsesvilkårene samt over for tilladelseshaveren tydeliggøres, at der i og ved tilladelsesområdet er væsentlige naturbeskyttelsesinteresser som selskabet skal respektere efter anvisning fra råstofmyndighederne. Der tænkes særligt på bestanden af vilde rensdyr i området.
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i tilladelsesteksten; og
 • at Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer bemyndiges til at underskrive de endelige tilladelsestekster.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Godkendelse af meddelelse af småskalatilladelse med eneret 2015/21.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende tildeling af småskalatilladelse med eneret 2015/21 til Ole Vittus Lynge.
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage rettelser af teknisk og administrativ karakter i tilladelsesteksterne.
 • at Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer bemyndiges til at underskrive tilladelsesteksterne.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Ansøgning om forlængelse af efterforskningstilladelse 2010/45 på de i tilladelsen fastsatte vilkår for et område nær Maarmorilik i Vestgrønland.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at FBC Mining (BA) Limited på de i tilladelsen fastsatte vilkår meddeles den ansøgte forlængelse af efterforskningstilladelse 2010/45 for et område nær Maarmorilik i Vestgrønland for perioden frem til 31. december 2017.
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i vedlagte tilladelsestekst; og
 • at Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer bemyndiges til at underskrive de endelige tilladelsestekster.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00