22. april

Naalakkersuisut videresendte følgende sager til Inatsisartut på sit møde 22. april 2015

FM 2015/109 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en specialiseret enhed hos skattemyndighederne med henblik på at afsløre økonomisk kriminalitet blandt andet relateret til handel med euforiserende stoffer, dette ved gennemførelse af øget ligningsmæssig indsats, herunder ved samkøring af eksisterende registre og fagsystemer, således at indkomster og aktiver som er erhvervet på ulovlig vis kan blive afsløret.

FM 2015/110 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest i forbindelse med EM2016 pålægges at fremlægge en redegørelse, som beskriver hvorledes indsatsen til bekæmpelse af indførslen af euforiserende stoffer i Grønland kan styrkes, herunder gennem forhandlinger med den danske regering. Redegørelsen skal beskrive hvilke konkrete tiltag, der kan effektivisere kontrollen med indrejsende, gods og forsendelser til Grønland samt de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser forbundet hermed.

FM 2015/118 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge et forslag til en tilbudslov, der skal udstikke de juridiske, tekniske og kommercielle rammer for Selvstyrets indkøb og anskaffelser. Lovforslaget skal sikre, at leverandører behandles lige, at der er klare rammer for valg af leverandører ved udbud og at der oprettes en klageinstans omkring udbud. I lovforslaget bør ligeledes indarbejdes retningslinjer for hvorledes samfundsøkonomiske hensyn i bredere forstand skal indgå i tildelingskriterierne for valg af leverandører.

FM 2015/22 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbesluning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en projektplan til opførelse af et overdækket “National stadion”. Projektplanen skal omfatte en undersøgelse af praktiske og økonomiske forhold vedrørende opførelse og drift af stadionet og skal fremlægges senest i forbindelse med EM2016.

FM 2015/134 Svarnotat til Hvilke tanker har Naalakkersuisut og medlemmerne af Inatsisartut gjort sig, om fordelingen af de offentlige tilskud til boliger samt vedrørende en reform på boligområdet?