14. april

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 14. april

Godkendelse af Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om merit og anden fritagelse for undervisningen i den gymnasiale uddannelse.
Naalakkersuisut besluttede, - at godkende ”Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om merit og anden fritagelse for undervisningen i den gymnasiale uddannelse” i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

FM 2015/133 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes en reform af fiskerisektoren agtes færdiggjort.

FM 2015/113 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at undersøge mulighederne for, at hjemmedialyse kan anvendes i Grønland, og at fremlægge en anbefaling herom senest på FM 2016.

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde enhandlingsplan for bekæmpelse af økonomisk ulighed og fattigdom med særligfokus på fattigdom i børnefamilier. Handlingsplanen skal være færdiggjort senest i  forbindelse med EM 2016.

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut, senest i forbindelse med EM2016, pålægges at fastsætte en fattigdomsgrænse.

FM 2015/38 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af, og sags- og arbejdsbyrden for, sagsbehandlere, der arbejder med socialt udsatte børn og unge, og om der afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til området, samt om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at fastsætte vejledende sagstal for sagsbehandlerne. Resultaterne af Naalakkersuisuts undersøgelse og vurdering skal omdeles i form af en redegørelse til Inatsisartut senest den  1. april 2016.

FM 2015/33 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til inkorporering af FN’s Børnekonvention som inatsisartutlov senest ved efterårssamlingen 2016.