10. april

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 10. April

Ansøgning om dispensation til fiskeri efter torsk i gydeperioden.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at bemyndige til at sagen formandsgodkendes. Ved forelæggelse til formandsgodkendelse skal der vedlægges den gældende torskeforvaltningsplan samt et skriftligt høringssvar fra Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut.

Naalakkersuisut bemærkede endvidere:

  • at sagens presserende karakter står dårligt mål med, at ansøgningen om dispensation er indkommet den 16. marts 2015,
  • at man fremover skal sikre sig at bemærkninger eller høringssvar fra Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut foreligger skriftligt som en del af materialet til Naalakkersuisut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

FM 2015/104 Svarnotat til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx af 2015 om arkivvæsen.

FM 2015/48 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt vi i Grønland skal ændre den måde vi bruger vores talsystem på fra det danske til det asiatiske system.

FM 2015/54 Svarnotat til Forslag til Inatsisartuts beslutning om at Naalakkersuisut i forbindelse med FFL2016 pålægges at afsætte 25 mio. kr. til byggeri af en minihal i bygden Kullorsuaq ved Upernavik.

FM 2015/135 Forelæggelsesnotat til Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan Naalakkersuisut og Inatsisartut kan bidrage til at nå de mål der er nedfældet i Kitigaaryuit Deklarationen fra ICC's generalforsamling 2014, og samarbejde med andre arktiske parlamenter og regeringer om opfyldelse af målene samt om øget samarbejde i Arktis generelt.

FM 2015/18 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2015 at fremlægge en undersøgelse af muligheden for -og de økonomiske konsekvenser ved - at ændre fiskerigrænsen for fartøjer større end 19,99 BRT / 31,99 BT efter de ansvisninger, som er anført i beslutningsforslagets begrundelse og bilag.