31. december 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 31. december

Fodkendelse af 3-årige kvoter for hvid- og narhvaler.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Hvidhvalskvoten fastsættes til 350 for kvoteåret 2013
 • at Narhvalkvoten for Vestgrønland fastsættes til 310 for kvoteåret 2013
 • at Narhvalkvoten for Østgrønland fastsættes til 88 for kvoteåret 2013
 • at medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiges, efter høring af relevante parter, til at foretage fordelingen af kvoten for kommunale kvoter og gennemføre en eventuel genfordeling indenfor kvoteåret efter behov,
 • samt at medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiges, efter høring af relevante parter, til at foretage justeringer i forvaltningen såfremt ny biologisk viden nødvendiggør dette.
 • at Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiges til at justere for eventuelle overfangster eller restkvoter i kvoteåret 2012.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Fastsættelse af TAC for og forvaltning af krabber i 2013.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at den samlede TAC for krabber ved Vestgrønland fastsættes til 2.580 tons,
 • at der heraf afsættes 250 tons til EU i henhold til den nye protokol 2013-15, som skal fiskes havgående,
 • at ansøger, som betingelse for erhvervelse af licens i 2013, skal have haft krabbelicens i 2012, som led i bestræbelserne på at mindske overkapaciteten i de kystnære fiskerier,
 • at der kan meddeles licens til to forvaltningsområder pr. fartøj i henhold til krabbebekendtgørelsen,
 • at GN’s anbefaling om at begrænse fangstperioden til at foregå fra ultimo marts til medio juli skal overlades til erhvervet, således at fiskere og producenter i fællesskab kan følge op på denne anbefaling og
 • at kvoterne fordeles således:

Forvaltningsområde

Position

Kystnær kvote (tons)

Havgående kvote (tons)

Upernavik

71°30 – 75°00

0

250*

Diskobugt-Uummannaq

68°00 – 71°30

500

250*

Sisimiut

66°00 – 68°00

300

Lukket

Maniitsoq-Kangaamiut

64°15 – 66°00

300

250*

Nuuk-Paamiut

60°45 – 64°15

800

250*

Narsaq-Qaqortoq

59°00 – 60°45

430

250*

Total

2.330

250** Denne kvote er en samlet EU kvote, som kan fiskes på tværs af forvaltningsområderne.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00