20. december 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 20. december

Udpegning af formand for Landbrugskommissionen.
Naalakkersuisut besluttede, at Palle Høy godkendes som formand for Landbrugsskommissionen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Udpegelse af bestyrelsesmedlem for Grønlands Nationalteater.
Naalakkersuisut besluttede:

 • At Naalakkersuisut godkender bestyrelsesformand for Grønlands Nationalteater, Juaaka Lyberth´s ansøgning om orlov 1. januar til 30. november 2013.
 • At Naalakkersuisut udpeger Ari Hansine Poulsen Rasmussen som midlertidig bestyrelsesmedlem for perioden 1. januar til 30. november 2013.
 • At Ari Hansine Poulsen Rasmussen beskikkes som midlertidig formand for bestyrelsen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

Fastsættelse af kvoter for fangst af store hvaler for kvoteåret 2013
Naalakkersuisut besluttede:

 • Sildepiskerkvoten for Vestgrønland fastsættes til 178 for kvoteåret 2013
 • Sildepiskerkvoten for Østgrønland fastsættes til 12 for kvoteåret 2013
 • Finhvalskvoten for Vestgrønland fastsættes til 19 for kvoteåret 2013
 • Pukkelhvalskvoten for Vestgrønland fastsættes til 10 for kvoteåret 2013
 • Grønlandskvoten for Vestgrønland fastsættes til 2 for kvoteåret 2013
 • At medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiges, efter høring af relevante parter, til at foretage fordelingen af kvoterne for kommunale kvoter og gennemføre en eventuel genfordeling indenfor kvoteåret efter behov,
 • Samt at medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiges, efter høring af relevante parter, til at foretage justeringer i forvaltningen såfremt ny biologisk viden nødvendiggør dette, eller på baggrund af høringssvar.
 • At Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiges til at justere for eventuelle overfangster eller restkvoter i kvoteåret 2012

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00