22. november 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 22. november

Forhandlinger med Færøerne, Rusland og Norge om fiskeriprotokoller for 2013.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at den grønlandske delegation bemyndiges til at forhandle med Færøerne, Rusland og Norge med henblik på at opnå balancerede aftaler inden for de givne fiskemængder, der kan stilles til rådighed til de tre lande,
  • at de opnåede forhandlingsresultater forelægges Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug til endelig godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Udpegning af medlem for Nordisk Råds Natur- og Miljøpris Bedømmelseskomité.
Naalakkersuisut besluttede, at Naja Holm udpeges som medlem af bedømmelseskomiteen for Nordisk Råds Natur- og Miljøpris for perioden fra 2012 til 2016, med Uiloq Mulvad Jessen som suppleant.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00

Inatsisartut

EM 2012/45 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om sociale socialeydelser.