21. november 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 21. november

Budgetneutral rokering af IKT-midler til Elektronisk Patient Journal projektet.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Oprettelse af landbrugskommission.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende forslaget til kommissorium for og organisering af arbejdet i landbrugskommissionen ,
  • at APNN´s embedsfolk undersøger mulige emner som formand for kommissionen, og
  • at følgende organisationer/institutioner indstiller relevante interesserede i at blive medlemmer af landbrugskommissionen:

Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut (SPS) med 2 medlemmer
GrønlandsBANKEN med 1 medlem,
Bank Nordik med 1 medlem
Neqi A/S med 1 medlem
KANUKOKA med 1 medlem
Grønlands Arbejdsgiverforening med 1 medlem
Brugsen med 1 medlem
Pisiffik A/S med 1 medlem
Pilersuisoq A/S med 1 medlem
Sulinermik Inuussutissarsiutillit Kattuffiat med 1 medlem og
Landbrugernes Organisation på Island med 1 medlem.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Inatsisatut sager

EM 2012/35 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2012 om forbud mod salg og udskænkning af energidrikke til personer under 18 år, samt mærkning og reklamering af energidrikke samt betænkning.

EM 2012/25 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til udarbejdelse af et regelsæt til afløsning af Lov nr. 232 af 12. juni 1975 om svangerskabsafbrydelse, således at bestemmelserne om Abortankenævnets sammensætning kan ajourføres.

EM 2012/31 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at anmode Justitsministeren om, at fremsætte forslag til ændring af § 21 i Kriminalloven for Grønland således, at det klart fremgår, at sager vedrørende seksuelt misbrug af børn aldrig vil kunne afvises med argumentet om, at der er for lang tid siden, at overgrebet er blevet begået.