19. november 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 19. november

Ansøgning om ændring af tekstanmærkning samt bemærkning til tekstanmærkning til optagelse på TB 2012.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Omdeling af redegørelsen “Selvstyrets Aktieselskaber – Årlig Redegørelse til Inatsisartut, 2012”.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at Naalakkersuisut godkender redegørelsen "Selvstyrets Aktieselskaber – Årlig Redegørelse til Inatsisartut, 2012"
  • at redegørelsen "Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut, 2012" omdeles til Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt konst. Departementschef Søren Stach Nielsen i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Joint Committee møde mellem Grønland og EU Kommissionen i overensstemmelse med den nye protokol til fiskeriaftalen.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at den grønlandske delegation bemyndiges til at meddele EU-Kommissionen, at Grønland agter at allokere kvoter til EU for 2013 med udgangspunkt i den oplistede og
  • at det endelige resultat foreligges Naalakkersuisut til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Inatsisartut

EM 2012/42 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge hvilke tiltag, der kan iværksættes for at forberede grønlandske virksomheders kompetencer og muligheder for at imødekomme, de tekniske krav olie og mineralsektoren stiller til leverandører i forbindelse med råstofaktiviteter.