13. november 2012

Naalakkersuisut videresendte følgende sager til Inatsisartut på sit møde 13. november

EM 2012/162 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man kan im-plementere "grønne regnskaber" for Selvstyreejede selskaber og institutioner i den nærmeste fremtid.

EM 2012/108 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til inatsisartutlov nr. xx af xx 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv.