8. november 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 8. November

EM 2012/178 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi som et samfund kan få en mere passende forhold til alkohol.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

EM 2012/92 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112 med en sms.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

EM 2012/22 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der belyser fordele og ulemper ved en fremtidig supplerende brug af Gross National Happiness (GNP), Environmentally Sustainable National Income (eSNI), Net Economic Welfare (NEW) eller Happy Planet Index (HPI) eller andre tilsvarende måleinstrumenter, frem for alene brutto-nationalproduktet (BNP).
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Udarbejdelse af en opdateret International Håndbog.
Naalakkersuisut besluttede, at Udenrigsdirektoratet koordinerer udarbejdelsen af en opdateret International Håndbog, som skal fungere som et opslagsværk over Grønlands internationale aftaler, samt at departementerne bidrager til udarbejdelsen af håndbogen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Godkendelse af KANUKOKA’s nævnsmedlem i Boligklagenævnet.
Naalakkersuisut besluttede, at Bjarne Petersen udpeges som medlem af Boligklagenævnet for KANUKOKA med Petúr H. Gudmundsson som suppleant.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Vedr. konto 40.91.02 samt konto 40.91.03.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

Evaluering af de perinatale retningslinier.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at Naalakkersuisut tager Evaluering af de perinatale retningslinjer og kommissorium for arbejdsgrupper vedrørende det perinatale område til efterrretning.
  • at Naalakkersuisut godkender at redegørelsen fremsendes til Familie og Sundhedsudvalget med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

Tillægskontrakt til kontrakt om serviceydelser med Royal Greenland A/S vedrørende produktionsanlæg for 2013.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at Naalakkersuisut godkender indstillingerne og tiltræder, at vedlagte videresen- des til godkendelse i Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg,
  • at Naalakkersuisut godkender at betaling i 2013 for serviceydelser med Royal Greenland A/S reduceres fra 7,2 mio. kr. til 3,2 mio. kr.
  • at Naalakkersuisut godkender at TILLÆG til kontrakt om serviceydelser med Royal Greenland A/S for perioden 2013 vil omfatte følgende anlæg: Ikerasaarsuk, Niaqornaarsuk og Kangaatsiaq.
  • at vedlagte TILLÆG til kontrakt om serviceydelser med Royal Greenland godkendes i dens nuværende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00