6. november 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 6. november

EM 2012/44 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2012 om ændring af landstinglov om fiskerifinansieringspulje.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

EM 2012/85 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. Måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

EM 2012/57 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til EM 2012 pålægges at udarbejde regler, der sikrer at kommunerne nedsætter arbejdsmarkedsudvalg, der skal høres i forbindelse med den kommunale sagsbehandling af ansøgninger om tilladelse til ansættelse af udefrakommende arbejdskraft. Naalakkersuisut pålægges tillige at udarbejde regler, der regulerer udvalgets sammensætning og virke.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

EM 2012/94 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til Inatsisartutlov om folkeskolen.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

EM 2012/139 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse om mulighederne for, at lærerne i folkeskolen tilbydes bedre efter- og videreuddannelsesforløb, som fremadrettet kan give dem bedre kompetencer og muligheder til at undervise på linjefagsniveau særligt i fagene matematik, engelsk, fysik/kemi og naturfag. Redegørelsen skal fremlægges for Inatsisartut på forårssamlingen 2013.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

Mandat til den grønlandske delegation på NEAFFC årsmøde 2012.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at den grønlandske delegation på NEAFC årsmødet 2012 gives mandat til at arbejde inden for rammerne af de i oplægget opgivne mængder og
  • at forhandlingsresultatet forelægges Naalakkersuisut til endelig godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00