5. november 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 5. november

EM 2012/38 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i løbet af 2013 at udarbejde en analyse af, hvordan vi kan fremme Grønlands muligheder for at eksportere fangstdyr.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

EM 2012/62 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at indføre en røgfri uge.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

EM 2012/143 Svarnotat til Forslag til inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til en ændring af § 6, stk. 1, i Landstingsforordning om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn og unge, således at kommunernes pligt til at sikre det fornødne antal dagtilbud til alle børn i førskolealderen præciseres, på en måde som sikrer, at ventetiden på en daginstitutionsplads ikke overstiger et nærmere fastsat antal måneder.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

EM 2012/167 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for oprettelse af en landsdækkende studenterrådgivning, som kan rådgive studerende i psykogiske og sociale spørgsmål med henblik på, at stadig flere studerende gennemfører et uddannelsesforløb.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

EM 2012/54 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til EM 2013, at fremkomme med forslag til etablering af yderligere en efterskole i Grønland, med placering i Tasiilaq.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

EM 2012/34 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til en ændring af Landstingsforordningen om offentlig hjælp, således at der indføres en karantæneperiode på 4 uger, hvis en ansøger eller modtager af offentlig hjælp til forsørgelse, faste udgifter samt enkeltudgifter uden rimelig grund:

• afslår et anvist arbejde,

• udebliver fra et anvist arbejde, eller

• opsiger eller forlader anvist arbejde eller på grund af egne forhold bliver opsagt herfra.

Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotat i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

EM 2012/21 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at tage initiativ til, at fastsætte minimumsalderen for plejeforældre og aflastningsfamilier, som ikke er i familie med barnet, til 25 år.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00