24. oktober 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit 24. oktober

EM 2012/24 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en redegørelse til omdeling på forårssamlingen 2013, om mulighederne for rehabilitering efter endt sygdom/behandling, for personer over 18 år, der enten ikke er egnet til revalidering eller har behov for hjælp til at kunne gennemføre revalidering. Redegørelsen skal udgøre et egnet grundlag til efterfølgende udarbejdelse af en national handleplan for området.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

EM 2012/40 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til EM 2014 pålægges at fremkomme med en evaluering af erhvervsprojektet ”eksport af is og vand”, der følger op på den daværende evaluering fra 2008. Den kommende evaluering skal blandt andet indeholde en beskrivelse af hvorvidt de endemål, der blev fastsat i 2004 i ”strategi for eksport af is og vand fra 2004 til 2013” er blevet indfriet. Redegørelsen bør ligeledes beskrive og analysere de potentielle barrierer, der kan hindre udviklingen og modningen af en grønlandsk erhvervssektor inden for eksport af is og vand. Redegørelsen skal afslutningsvist indeholde forslag til konkrete tiltag, der ses egnede til bringe sektoren fra projektstadiet til produktionsstadiet.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Jørn Skov Nielsen i Råstofdirektoratet på telefon 34 50 00

EM 2012/42 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge hvilke tiltag, der kan iværksættes for at forberede grønlandske virksomheders kompetencer og muligheder for at imødekomme, de tekniske krav olie og mineralsektoren stiller til leverandører i forbindelse med råstofaktiviteter.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotat med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Jørn Skov Nielsen i Råstofdirektoratet på telefon 34 50 00

EM 2012/128 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2013 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

Inuuneritta II, Naalakkersuisuts strategier og målsætninger for folkesundheden 2013-2019.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkender vedlagte Inuuneritta II med redaktionelle ændringer.
  • at godkende Inuuneritta II omdeles til Inatsisartut i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00