19. oktober 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 19. oktober

EM 2012/180 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at udsætte reetablering af området ved Kangilinnguit og nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at iværksætte en offentlig budrunde vedr. videreførelse af området.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

EM 2012/36 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges løbende at fremsende de interne bestyrelsesevalueringer fra de 100 % selvstyreejede selskaber til Inatsisartuts Revisionsudvalg og Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, således at Inatsisartut sikres en indsigt i de udpegede og genudpegede bestyrelsesmedlemmers egnethed og kvalifikationer til at besidde de for vort samfund vigtige bestyrelsesposter.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

EM 2012/166 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om fordele og omkostninger ved oprettelse af et kvalitets- og evalueringsråd, der skal vurderer og evaluere resultaterne og kvaliteten af uddannelserne i Grønland.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotat med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

EM 2012/65 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at teologi uddannelsen forbliver i Grønland, således præstemangel ikke belastes yderligere samt for at sikre menigheden drives med udgangspunkt i den grønlandske kulturarv.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

EM 2012/20 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i forbindelse med revideringen af det nuværende tarifsystem pålægges at ændre gældende regler, således at udgifter til juridiske tvister mellem Nukissiorfiit/bygherre og entreprenører, udtages af fordelingsregnskabet for den by eller bygd, der forsynes af den enhed, hvorom der er uenighed, og i stedet fordeles solidarisk ud på alle brugerne i landet.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotat i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.

Naalakkersuisut besluttede, at godkende udkastet til bekendtgørelse i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Budgetneutral rokering af bevillinger til lægebetjening og fælles udgifter, evakueringer m.v.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at bevillingen på hovedkonto Dronning Ingrids Hospital, forøges med 2.600.000 kr. og
  • at bevillingen på hovedkonto Fælles udgifter, evakueringer mv. forøges med 400.000 kr. og
  • at bevillingen på hovedkonto Patientbehandling i udlandet somatisk, reduceres med 3.000.000 kr. i 2012

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

Tillægsbevillingsansøgning på 10,3 mio.kr. til Sundhedsvæsenet.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

Fastsættelse af udenskærs kvote på polartorsk, istorsk og lodde i Vestgrønland 2012.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at er fastsættes en udenskærs TAC for polartorsk på 5.000 tons for området Vestgrønland.
  • at der fastsættes en udenskærs TAC for istorsk på 2.000 tons for området Vest-grønland.
  • at der fastsættes en udenskærs TAC for lodde på 3.000 tons for området Vest-grønland.
  • at de tre kvoter fastsættes for den resterende del af 2012 og reserveres udelukkende til fartøjer, der er aktive i rejefiskeriet.
  • at der som betingelse for udstedelse af licens skal foreligge en autorisation fra de danske fødevaremyndigheder vedrørende tilladelse til opbevaring af fisk og rejer på samme fartøj.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00