16. oktober 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 16. oktober

EM 2012/110 Forelæggelsesnotat til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge‑ og anlægsarbejder ved storskalaprojekter.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende forelæggelsesnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

EM 2012/113 Forelæggelsesnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut bemyndiges til at fortsætte drøftelser med Alcoa Inc. vedrørende et muligt vandkraftbaseret aluminiumsprojekt ved Maniitsoq ud fra følgende rammevilkår og betingelser:

1. Ejerskab: …………...….

2. Anlægsinvesteringer: …………..……

3. Ændring af vandkraftloven: ……….…...

4. Salg af overskudselektricitet til det offentlige forsyningsnet: ………..

Ændring af skattelovgivningen og vandkraftloven: ……

Naalakkersuisut besluttede, at godkende forelæggelsesnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

EM 2012/155 Svarnotat til Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der bliver etableret en miljøfond i Grønland og at øremærke afgiftsindtægterne på finanslovens hovedkonto, Miljøafgift på produkter til energifremstilling, til brug for fonden.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00

EM 2012/181 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Justitsministeren i Danmark med henblik på at indføre fodlænker til afsoning i hjemmet i Grønland.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00