12. oktober 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 12. oktober

EM 2012/141 Svarnotat til Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at gøre 2013 til et særligt indsatsår mod voldtægt.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotat med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut på FM2013 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov nr. 10 af 22. november 2011 om fordeling af midler fra visse spil, således at der inden fordeling af midlerne til breddeidræt jfr. § 1, stk. 1, nr. 1, konkret øremærkes 1 mio. kr. årligt fra og med 2013 som støtte til Kalaallit Nunaanni Qimussertartut Kattuffiat for at sikre bevarelsen af hundeslædekørslen som en vigtig del af vort lands unikke kulturelle og historiske arv.

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til at arbejde for at indføre årligt tilskud på 500.000 kr. fra landskassen til det nationale hundeslædevæddeløb „Avannaata Qimussersua“

Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotat med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

Ansøgning om merbevilling til færdiggørelse af udvidelsen af INUILI.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at Naalakkersuisut godkender, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse, og
  • at sagen behandles som hastesag.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00