9. oktober 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 9. oktober

EM 2012/33 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM2013 pålægges at ændre Landstingslov nr. 12 fra 1999 om fangst og jagt samt bekendtgørelse nr. 21 fra 2003 om fritidsjagtbeviser således, at det tydeligt fremgår, at der for tilladelse til fritidsjagt kan dispenseres fra kravet om folkeregisteradresse i Grønland, når ansøgeren er skattepligtig i Grønland og på denne måde opfylder det gældende dispensationskrav om fast tilknytning til det grønlandske samfund.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotat i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

EM 2012/63 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut gældende fra kvoteåret 2013 pålægges at øge den samlede isbjørnekvote for Tasiilaq, Illoqqortoormiut, Qaanaaq, med dertil hørende bygder med 60 dyr.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

EM 2012/135 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i løbet af 2013 at udarbejde informationsmateriale og gennemføre en oplysningskampagne således at borgere, som ønsker at holde hund informeres om reglerne herfor samt kendskab til, hvordan man sikrer den bedste opdragelse og pleje af hunde.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

EM 2012/58 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM 2013 at udarbejde en beretning til Inatsisartut hvori status for de tiltag, der er igangsat under hovedkonto Særlig indsats på børn og – ungeområdet beskrives og evalueres.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

EM 2012/23 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for obligatoriske forebyggende hjemmebesøg til alle ældre over 65 år.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00