8. oktober 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 8. Oktober

EM 2012/139 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse om mulighederne for, at lærerne i folkeskolen tilbydes bedre efter- og videreuddannelsesforløb, som fremadrettet kan give dem bedre kompetencer og muligheder til at undervise på linjefagsniveau særligt i fagene matematik, engelsk, fysik/kemi og naturfag. Redegørelsen skal fremlægges for Inatsisartut på forårssamlingen 2013.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

EM 2012/62 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at indføre en røgfri uge.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

EM 2012/55 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremsætte et ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig. Således at salgsprisen for en lejebolig, der ønskes overtaget ikke fastsættes på baggrund af markedsværdien men alene fastsættes på baggrund af en tekniskøkonomisk vurdering af boligens værdi.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00