30. august 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 30. august

Godkendelse af KNRs årsregnskab 2011
Naalakkersuisut besluttede:

 • KNRs årsregnskab for 2011 tiltrædes af Naalakkersuisut, og
 • årsregnskabet videresendes til Inatsisartut til orientering

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

Forhøjelse af hellefiskekvoten i Diskobugten, Uummannaq og Upernavik.
Naalakkersuisut abesluttede at:

 • Den kystnære hellefiskekvote til fartøjer under 6 meter i forvaltningsområderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik forhøjes med 300 tons i hvert område for resten af 2012.
 • Kvoteforhøjelsen fordeles således, at hvert af de tre forvaltningsområder tildeles 100 tons i årets sidste tre måneder.
 • Fartøjerne under 6 meter i forvaltningsområde Diskobugten tildeles den restmængde på 94 tons der var tilbage, da GFLK stoppede fiskeriet i august måned så snart Naalakkersuisut har truffet beslutning om ekstra kvoter.
 • Kvoteforhøjelsen på de 3 x 300 tons gives på betingelse af, at den biologiske monitorering af hellefiskebestanden i de tre forvaltningsområder fortsætter i samarbejde med Grønlands Naturinstitut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Endelig godkendelse af ny protokol til Fiskeripartnerskabsaftalen med EU samt godkendelse af ”Redegørelse til Inatsisartut om ny fiskeriprotokol med EU”

Naalakkersuisut besluttede:

 • Naalakkersuisut godkender den nye protokol til Fiskeripartnerskabsaftalen med EU
 • og at Naalakkersuisut godkender udkastet til ”Redegørelse til Inatsisartut om ny fiskeriprotokol med EU”.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Mandat til det 21. Årsmøde i Den Nordatlantiske Havpattedyrkommission (NAMMCO), 11.- 13.september 2012, Svolvær
Naalakkersuisut besluttede:

 • den grønlandske delegation til det 21. NAMMCO-årsmøde får mandat til at arbejde for, at Grønland godkender udkast til budget for 2012 og 2013,
 • der i samarbejde med KNAPK stilles forslag til den fremtidige prioritering af biologiske undersøgelser i NAMMCO-regi.
 • At der på delegationslederniveau efter ministermødet fortsættes drøftelser om medlemslandenes vilje til at bruge NAMMCO’s mulighed for egentlige kvotefastsættelser for havpattedyr.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00