23. august 2012

Mandat til det 12. møde i Fælleskommissionen om hvid- og narhvaler (JCNB) den 28. – 30. august i Iqaluit, Nunavut.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at den grønlandske delegation til det 12. JCNB-møde får mandat til at arbejde for godkendelse af anbefalinger fremsat af Den Videnskabelige Komite (JWG),
 • at der i samarbejde med KNAPK stilles forslag til den fremtidige prioritering af biologiske undersøgelser i JCNB-regi,
 • at den grønlandske/canadiske kommission gentager anbefalingen om behov for styrkelse af samarbejde mellem de videnskabelige institutioner og fangere i forbindelse med kortlægning af hvid- og narhvalressourcerne,
 • at fangere/forvaltere på baggrund af rapporten fra Den Videnskabelige Komite og gennemgangen af denne på mødet, udarbejder spørgsmål til Den Videnskabelige Komite, der nærmere afklarer huller i viden omkring hvid- og narhvaler,
 • at de rådgivende institutioner i den kommende periode fokuserer det videnskabelige arbejde på narhvalernes udbredelse, migration og bestandenes struktur,
 • at Grønland indleder uformel dialog med Nunavut/Canada om behandling af dele af spørgsmålene vedr. hvid- og narhvaler i NAMMCO-regi for at undgå dobbeltarbejde,
 • at ressortområdet bemyndiges til at fortsætte den uformelle dialog om medlemskab for Canada/Nunavut i Den Nordatlantiske Havpattedyrs Kommission (NAMMCO),
 • at delegationen på JCNB-mødet meddeler, at arbejdet med flerårige forvaltningsplaner af hvid- og narhvaler i Grønland fortsættes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Godkendelse af regulering af elpriserne pr. 1. august 2012
Naalakkersuisut besluttede:

 • At de foreslåede prisreguleringer for Nukissiorfiit pr. 1. august 2012 godkendes
 • At Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik bemyndiges til, at godkende el priserne for Mittarfeqarfiit
 • At Inatsisartuts Finansudvalg orienteres om de kommende priser ved at nærværende oplæg videresendes til udvalget.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Forslag til en skatteomlægning
Naalakkersuisut besluttede:

 • Følgende lovforslag anmeldes og afleveres til Inatsisartut til efterårssamlingen 2012. Det drejer sig om:

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer, samt

Inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri.

 • Medlem af Naalakkersuisut for finanser bemyndiges til at godkende de grønlandske versioner af lovforslagene.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Redegørelse vedr. Ældrestrategi
Naalakkersuisut besluttede, at godkende, at redegørelsen om Naalakkersuisuts ældrestrategi forelægges for Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00