16. august 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 16. August 2012

Udenrigspolitisk Redegørelse 2012
Naalakkersuisut besluttede, At Formanden for Naalakkersuisut fremlægger Udenrigspolitisk Redegørelse 2012 til forhandling ved Inatsisartuts efterårssamling 2012

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

EM 2012/ XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxx 2012 om ændring af Inatsisartutlov om sprogpolitik. (Indsættelse af krav om kommunikation på grønlandsk)
Naalakkersuisut besluttede, det indstilles, at Naalakkersuisut godkender forslag til ændringsforslag med tilhørende bemærkninger samt forelæggelsesnotat hertil i foreliggende form på grønlandsk og dansk.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

EM 2012/XX Forslag til Inatsisartutlov nr. x af xx.xxxx om ligestilling af mænd og kvinder.
Naalakkersuisut besluttede:

 • At vedlagte forslag til Inatsisartutlov om ligestilling af mænd og kvinder og dertilhørende bemærkninger vedtages i foreliggende form.
 • At udkast til forelæggelsesnotat vedtages i foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

EM 2012/XX Strategi og handlingsplan mod vold 2013-2016.
Naalakkersuisut besluttede, at udkastet til ’Strategi og handlingsplan mod vold 2013-2016’ godkendes i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

EM 2012/XX Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre giver en tilkendegivelse af, at Grønland ønsker at tilslutte sig FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap.
Naalakkersuisut besluttede, Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre giver en tilkendegivelse af, at Grønland ønsker at tilslutte sig FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap, fremsættes til EM 2012, i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

EM 2012/XX Godkendelse af redegørelse til Inatsisartut om TAC og kvoter i 2011.
Naalakkersuisut besluttede, at Redegørelsen til Inatsisartut om TAC og kvoter i 2011 godkendes med henblik på forelæggelse i Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Godkendelse af forslag til ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri (EM2012/84).
Naalakkersuisut besluttede,

 • at godkende forslaget til ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri med bemærkninger og
 • punktet anmeldes til EM 2012.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Godkendelse af forslag til Inatsisartutlov om erhvervsfremme af fiskeri og fangst (EM2012/85).
Naalakkersuisut besluttede:

 • Naalakkersuisut godkender forslaget til Inatsisartutlov om erhvervsfremme af fiskeri og fangst med bemærkninger, og
 • Punktet anmeldes til EM 2012

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Redegørelse om Nordisk Samarbejde 2012.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender Nordisk redegørelser 2012 til oversendelse til Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

Ratificering af FAO-aftalen om havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (herefter benævnt FAO-aftalen vedr. havnestatsforanstaltninger).
Naalakkersuisut besluttede:

 • at FAO-aftalen vedr. havnestatsforanstaltninger godkendes med henblik på ratifikation i Inatsisartut, således at den kan underskrives af Kongeriget Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland, når de færøske og grønlandske myndigheder har ratificeret den og
 • at forelæggelsesnotatet godkendes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Forslag til funktionærlov til behandling på Inatsisartuts efterårssamling 2012.

Naalakkersuisut besluttede:

 • At godkende lovforslag med tilhørende bemærkninger
 • At lovforslaget anmeldes og afleveres til Inatsisartut med henblik på behandling på efterårssamlingen 2012
 • At godkende forelæggelsesnotatet

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Godkendelse af redegørelse til forhandling til efterårssamlingen 2012:”Redegørelse vedrørende muligheder for klimatilpasning i fiskeri- og fangererhvervet - status og handlemuligheder”
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Klimatilpasningsrapporten ” Muligheder for klimatilpasning i fiskeri- og fangererhvervet - status og handlemuligheder” godkendes til forelæggelse for Inatsisartut på efterårssamlingen 2012 og at Formandsskabet for Inatsisartut anmodes om, at redegørelsen forelægges til forhandling,
 • at forelæggelsesnotatet godkendes i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger godkendes til forelæggelse på EM 2012.
 • at Forelæggelsesnotat til 1. behandling godkendes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Mediestrategi
Naalakkersuisut besluttede, Det indstilles, at Naalakkersuisut godkender, at Mediestrategien forelægges for Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

Kulturredegørelsen
Naalakkersuisut besluttede, Det indstilles, at Naalakkersuisut godkender at kulturredegørelsen forelægges for Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

Forslag til inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskala-projekter.
Naalakkersuisut besluttede:

 • forslag til inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskala-projekter optages på dagsordenen for Inatsisartuts efterårssamling 2012.
 • Forslaget efteranmeldes til Bureauet for Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

Forslag til inatsisartutlov om næring.
Naalakkersuisut besluttede:

 • forslag til inatsisartutlov om næring optages på dagsordenen for Inatsisartuts efterårssamling 2012.
 • forslaget efteranmeldes til Bureauet for Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

Beskæftigelsesplan for en økonomi i omstilling.
Naalakkersuisut besluttede:

 • Beskæftigelsesplan for en økonomi i omstilling optages til drøftelse på Inatsisartuts efterårssamling 2012.
 • Planen efteranmeldes til Bureauet for Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

Forslag til inatsisartutbeslutning om rammevilkår for de fremtidige forhandlinger om aluminiumsprojektet.
Naalakkersuisut besluttede:

 • forslag til inatsisartut beslutning om rammevilkår for de fremtidige forhandlinger om aluminiumsprojektet optages til beslutning på dagsordenen for Inatsisartuts efterårssamling 2012.
 • forslaget efteranmeldes til Bureauet for Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor.
Naalakkersuisut besluttede:

 • forslag til inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor optages på dagsordenen for Inatsisartuts efterårssamling 2012.
 • forslaget efteranmeldes til Bureauet for Inatsisartut

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

Forslag til: Inatsisartutlov om, koncessioner om turistvirksomhed
Naalakkersuisut besluttede:

 • Forslag til: Inatsisartutlov om, koncessioner om turistvirksomhed godkendes.
 • Forslaget efteranmeldes til Inatsisartutbureauet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

Naalakkersuisuts godkendelse af anmeldelse af ” Redegørelse til Inatsisartut om ny fiskeriprotokol med EU” til EM2012
Naalakkersuisut besluttede:

 • Naalakkersuisut anmelder punktet ”Redegørelse til Inatsisartut om ny fiskeriprotokol med EU” til EM2012 og
 • At Naalakkersuisut anmoder Inatsisartuts formandskab om sen aflevering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Godkendelse af bilateral aftale mellem Grønland og Island om forvaltning og fordeling af hellefisk i farvandene ved Østgrønland, Island og Færøerne.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at aftalen mellem Grønland og Island om forvaltning og fordeling af hellefisk i farvandene ved Østgrønland, Island og Færøerne godkendes og
 • at Naalaakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiges til at underskrive aftalen på vegne af Grønlands Selvstyre.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

EM 2012/80 Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyrets udtalelse tilforslag til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Ændring af retskredsene i Grønland m.v.)
Naalakkersuisut besluttede, at godkende, at punktet anmeldes til optagelse i dagsordenen for Inatsisartuts efterårssamling 2012.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00