16. juni 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 16. Juni

Ordinær Generalforsamling i Inuit Service Company A/S, onsdag den 20. juni 2012.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender selskabets årsrapport 2011,
 • at Naalakkersuisut godkender bestyrelsens indstilling om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport,
 • at Naalakkersuisut godkender vedtægtsændringerne,
 • at Naalakkersuisut godkender valg af medlemmer til bestyrelsen,
 • at Naalakkersuisut godkender valg af formand for bestyrelsen,
 • at Naalakkersuisut godkender bestyrelsens honorarer løftes til kategori II i Selvstyrets retningslinje for honorarer i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber,
 • at Naalakkersuisut godkender Deloitte som revisor,
 • at Bestyrelsessekretariatet ved Kontorchef, Rasmus Pedersen, med substitutionsret gives fuldmagt til at repræsentere Naalakkersuisut i overensstemmelse med denne beslutning.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Igangsættelse af Implementering af IKT-strategien Attavigissaarneq 2011-2015.
Naalakkersuisut besluttede, at IKT-strategien Attavigissaarneq igangsættes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Nye Servicekontrakter om intern befordring af passagerer, post, fragt i Grønland.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut giver Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik mandat til at indgå kontrakt med de i nævnte operatører omkring intern befordring af passagerer, post og fragt i Grønland under hovedkonto. Kontrakternes pris og varighed vil være som skitseret i skemaet.
 • at Naalakkersuisut godkender, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Royalty på eksport af is og vand.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende en justering af praksis med opkrævning af royalty ved eksport af is og vand således,
 • at royalty fastsættes (i de enkelte koncessionsaftaler) til 10 øre pr. liter,
 • at der (i de enkelte koncessionsaftaler) indsættes bestemmelser om indeksering af den pålagte royalty baseret på reguleringspristallet for Grønland. Dette påbegyndes pr januar 2012 med indeks 100 og reguleres årligt pr 1. januar.
 • at de allerede udstedte tilladelser givet til Greenland Spring Water A/S, Greenland Ice Cap Productions A/S, Greenland Ice Water A/S, Arctic Ice Cap Water ApS tilbydes en justering af deres tilladelsesvilkår i overensstemmelse med ovennævnte indstillinger.
 • at Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer bemyndiges til at indgå fremtidige aftaler om royalty med nye licenshavere på samme vilkår.

For yderligere oplysninger kontakt Fg. departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

Tillægsaftale mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling (IKINN) og Department of Culture, Language, Elders and Youth.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender tillægsaftalen i den foreliggende form, og at tillægsaftalen sendes til Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke til orientering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00