6. juni 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 6. Juni

Budgetopfølgning ultimo apirl 2012.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende budgetopfølgningen i dens foreliggende form, og
  • at budgetopfølgningen sendes som orientering til Inatsisartuts Finansudvalg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Forpligtelser under Kyotoprotokollen I (2008-2012) og Kyotoprotokollen II (2013-2018/20) samt indgåelse af samarbejdsaftale på klimaområdet.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at Naalakkersuisut bemyndiger Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik til at færdigforhandle og underskrive ”Aftale mellem Naalakkersuisut og Regeringen om betaling for manko knyttet til Grønlands bidrag til Rigsfællesskabets Kyotoforpligtelse 2008-2012”.
  • at Naalakkersuisut tager arbejdet for en territorialundtagelse for Kyotoproto-kollen II til orientering.
  • at Naalakkersuisut tager arbejdet med samarbejdsaftalen til orientering.
  • at oplægget sendes til Anlægs- og Miljøudvalget til orientering, såfremt det godkendes af Naalakkersuisut.
  • at Naalakkersuisut godkender, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00