27. april 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 27. april

Opstart af landsplanlægning for Grønland.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkende, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Udkast til ny forretningsorden for Fangstrådet.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende udkastet til ændring af Fangstrådets Forretningsorden.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

FM 2012/107 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 4/2011, rekommandationen lyder som følger:

Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til stå for en kortlægning af landenes fælles interesser indenfor håndteringen af genbrugsskrot og i samarbejde med de rette myndigheder i Grønland, Island og Færøerne, og give Vestnordisk Råd en statusrapport på hvordan genbrugsskrot håndteres i de respektive lande.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00

FM 2012/105 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2011, rekommandationen lyder som følger:

Vestnordisk Råd opfordrer de vestnordiske landes kulturministerier til at undersøge muligheden for at forøge det vestnordiske samarbejde omkring produktion af film og tv-programmer. Som første skridt kunne der eventuelt afholdes en konference med deltagelse af folk der arbejder i de vestnordiske landes film- og tv-branche.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

FM 2012/121 Svartnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en samlet redegørelse om opfølgningen og implementeringen af anbefalingerne i kapitel 5 i Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning om ældreomsorg.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00