25. april 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 25. april

FM 2012/66 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i forbindelse med det igangværende arbejde med tilvejebringelse af lovgivning, der regulerer handel med fast ejendom at iværksætte en undersøgelse af fordele og ulemper ved at indføre et lovpligtigt krav om, der skal udfærdiges en tilstandsrapport ved handlen med fast ejendom samt et lovpligtigt krav om energimærkning af ejendomme. Undersøgelsen skal desuden klarlægge forsikringsbranchens krav til medvirken i en ordning om ejerskifteforsikring.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

FM 2012/134 Svarnotat til Forslag til beslutningsforslag om at Naalakkersuisut kontakter justitsministeren i Danmark om at fremme brugen af samfundstjeneste i Grønland fra 240 til 300 timer.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00

FM 2012/34 Forelæggelsesnotat til samt Redegørelse om Uddannelsesstrategi.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende redegørelsen samt forelæggelsesnotatet om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi på dansk med redaktionelle ændringer med henblik på omdeling og drøftelse på Inatsisartuts Forårssamling 2012 i form af dagsordenspunkt FM 2012/34.
  • at bemyndige Naalakkersuisoq for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde til at godkende den grønlandske version af Uddannelsesstrategien, når den foreligger.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00