23. april 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 23. apil

Redegørelse om Beredskabslovgivning i Grønland.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende Redegørelse om Beredskabslovgivning i Grønland.
  • at Redegørelse om Beredskabslovgivning i Grønland omdeles til Inatsisartut uden forhandling.
  • at godkende følgeskrivelse til omdeling af Redegørelse om Beredskabslovgivning til Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

FM 2012/90 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, senest i forbindelse med EM2012, at fremsætte forslag til ændring af Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst således, at der kun kan gives tilskud til køb af nybyggede erhvervsjoller, der er produceret i Grønland.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

FM 2012/85 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte forældre mulighed for behandling af deres misbrug af hash og alkohol under graviditet og under amning, således barnets sundhed under graviditet og det tidlige barndom kan sikres samt at der skal ske opfølgning efter endt behandling med henblik på vidensopbygning.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

FM 2012/ 59 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om fordele og ulemper ved regler, der begrænser svovlindholdet i skibes udledning indenfor den grønlandske 3-sømilegrænse. Redegørelsen skal forholde sig til de økonomiske og miljømæssige fordele og ulemper ved en sådan begrænsning for henholdsvis erhvervslivet og det offentlige.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00

Ansøgning om dispensation til snescooterkørsel indenfor det fredede område ved Ilulissat Isfjord .
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut ikke giver dispensation til kørsel med snescooter indenfor det fredede område, men at der i stedet gives dispensation til hundeslædekørsel på et anvist spor i forbindelse med transport af fisk til indhandling til og med den 31. maj 2012.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00

Justering af Takst- og Betalingsregulativet for Mittarfeqarfiit, 2012.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at Naalakkersuisut godkender, at Mittarfeqarfiit’s nye Takst- og Betalingsregulativ træder i kraft per 1. maj 2012, samt
  • at nærværende oplæg videresendes som orientering til Inatsisartuts Finansudvalg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

FM 2012/55 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sørge for, at der i løbet af 2013 etableres alternative senderanlæg som erstatning for den udfasede mellembølgesender.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende vedlagte svarnotat i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

FM 2012/74 Svarnotat til Forslag til at Naalakkersuisut pålægges at igangsætte undersøgelse med henblik på etablering af idrætsskole eller gymnasial afdeling i Ilulissat.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00