20. april 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 20. april

FM 2012/64 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i forbindelse med den igangværende revision af Budgetloven pålægges senest til EM2013 at fremsætte et forslag til ændring af Budgetloven jfr. de i forslagsbegrundelsen nedenfor anførte punkt 1-6.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende svarnotatet i den foreliggende form.
  • at til svarnotatet godkendes i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

FM 2012/130 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at kontakte den danske regering med henblik på at undersøge mulighederne for iværksættelsen af et grønlandsk ”Project Money Transfer”.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

FM 2012/ 56 / 126 svarnotat til:

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland ændres således, at 14 dagesfristen i forhold til meddelelse af enten afslag eller tilladelse til ansættelse eller anvendelse af udefrakommende arbejdskraft forlænges til 1 måned.

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM12 pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland, således at tidsfristen i § 6, Stk. 3, forlænges fra 14 dage til 30 dage.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende svarnotatet i den foreliggende form.
  • at Naalakkersuisut ansøger formandskabet om, at 2. Behandlingen af beslutningsforslaget udsættes til efterårssamlingen 2012.

For yderligere oplysninger kontakt Fg. departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

FM 2012/57 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til EM 2012 pålægges at udarbejde regler, der sikrer at kommunerne nedsætter arbejdsmarkedsudvalg, der skal høres i forbindelse med den kommunale sagsbehandling af ansøgninger om tilladelse til ansættelse af udefrakommende arbejdskraft. Naalakkersuisut pålægges tillige at udarbejde regler, der regulerer udvalgets sammensætning og virke.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende svarnotatet i den foreliggende form.
  • at Naalakkersuisut ansøger formandskabet om, at 2. Behandlingen af beslutningsforslaget udsættes til efterårssamlingen 2012.

For yderligere oplysninger kontakt Fg. departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

FM 2012/41 Boligpolitisk redegørelse 2012.
Naalakkersuisut besluttede ,at godkende ”Boligpolitisk redegørelse 2012” med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00