19. april 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 19. April

FM 2012/87 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag om ændring af Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp således at boligejere og andelsbolighavere ved midlertidig uarbejdsdygtighed grundet akut sygdom, der ikke kan behandles/kureres umiddelbart, gives mulighed for at få hjælp til betaling af terminsydelser.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

FM 2012/88 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremsætte forslag til ændring af Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, således at alderspensionister kan oppebære det dobbelte i biindtægt, uden at der sker reduktion af alderspensionen.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00