16. april 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 16. April

FM 2012/08 Forelæggelsesnotat til Forslag til Tillægsbevillingslov 2011.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende forelæggelsesnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

FM 2012/123 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i forbindelse med de igangværende forhandlinger om nye servicekontrakter på passagertransportområdet, som skal gælde fra og med 2013, undersøger muligheden for at indgå en eller flere servicekontrakter om skibspassagersejlads i Sydgrønland i de perioder af året, hvor der ikke er storis, og helikopterpassagertrafik i den resterende del af året.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

FM 2012/44 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2012 om ændring af landstinglov om fiskerifinansieringspulje.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende forslaget til ændring af Landstingslov nr. 15. af 20. november 2006 om fiskerifinansieringspulje med tilhørende bemærkninger.
  • at godkende udkast til forelæggelsesnotat i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00