12. april 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 12. April

FM 2012/39 Forelæggelsesnotat til: Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af lov om sikkerhed til søs.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende forelæggelsesnotat i den foreliggende form..

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

FM 2012/58 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi- og handlingsplan omkring hvilke hjælpeforanstaltninger, der bør og kan iværksættes overfor børn, unge og voksne med ADHD og Autismelidelser.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

FM 2012/86 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige ydelser ved dødsfald. Redegørelsen skal iagttage de i forslagsbegrundelsens anførte punkter 1-7.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotat med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

FM 2012/91 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i 2013 indenfor de økonomiske rammer af hovedkonto 30.01.03 – Kurser og efteruddannelse om det sociale område og på baggrund af lovgivningen om hjælp til personer med vidtgående handicap i samarbejde med kommunerne pålægges at søge at gennemføre ADHD-kurser for forældre og pårørende til børn med ADHD.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

FM 2012/60 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte et forslag til ændring af § 2 i Landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havne- og krydstogtpassagerafgift, således at færre fartøjer fritages for afgiftspligt samt i denne forbindelse revurdere størrelsen på de aktuelle afgifter.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00