1. april 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 1. april

Redegørelse om rammevilkår for realisering af storskalaerhvervsprojekter i Grønland.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende, at redegørelse om rammevilkår for realisering af storskalaerhvervsprojekter i Grønland, optages som dagsordenspunkt på FM2012 som redegørelse til forhandling med redaktionelle ændringer,
  • at godkende forelæggelsesnotatet.

For yderligere oplysninger kontakt Fg. departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

Om mandat til udarbejdelse af beslutningsforslag om nye vand og energipriser – ”Grønvækst og velfærd”.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at der på baggrund af scenarie udarbejdes ”Forslag til Inatsisartutbeslutning om ændringer i vand- og energiprissystemet 2013 - Grøn vækst og velfærd”
  • at Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik bemyndiges til at arbejde videre med scenarie – ”grøn vækst og velfærd” i form af et beslutningsforslag. Det tilstræbes, at beslutningsforslaget fremlægges på Forårssamlingen 2012.
  • at beslutningsforslaget udgør et forhandlingsudgangspunkt i forhold til trepartsforhandlingerne og resultatet af trepartsforhandlingerne indarbejdes i beslutningsprocessen som et led i den offentlige høring.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Nye servicekontrakter om passagerbefordring gennem luftfart og sejlads.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut bemyndiger medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik til at forhandle kontraktudkast med udvalgte operatører inden for det mandat, der er beskrevet i nærværende oplæg

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00