21. marts 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 21. marts

Godkendelse af ny servicekontrakt med KNI A/S om vareforsyning 2012-2016.
Naalakkersuisut besluttede, Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Præcisering af en tekstanmærkning til hovedkonto Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

FM 2012/45 Forslag til: Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut godkender, at Grønland påtager sig værtskabet for Arctic Winter Games i 2016, og at der på finanslov 2013 og i overslags årene afsættes midler hertil.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at Naalakkersuisut anmelder Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut godkender, at Grønland påtager sig værtskabet for Arctic Winter Games i 2016, og at der på finanslov 2013 og i overslagsårene afsættes midler hertil til forelæggelse i Inatsisartuts forårssamling 2012, med senere afleveringstidspunkt end den fastsatte tidsfrist,
  • at beslutningsforslaget med begrundelse sendes til Landstingets Bureau.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling på telefon 34 50 00

FM 2012/33 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2012 om pædagogisk udviklende dagtilbud for børn i folkeskolealderen.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende indstillingen om at meddele Formandskabet for Inatsisartut, at FM 2012/33: ” Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2012 om pædagogisk udviklende dagtilbud for børn i folkeskolealderen” trækkes fra FM 2012.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

Dispensation til kørsel i vandspærrezonen ved Sisimiut i forbindelse med afholdes af Arctic Circle Race årene 2012, 2013, 2014 og 2015.
Naalakkersuisut besluttede, at der gives dispensation til Qeqqata Kommunia til kørsel i vandspærrezonen i forbindelse med afholdelse af Arctic Cirlce Race 2012-2015 ved Sisimiut, under de opstillede vilkår, som fremgår af dispensationen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00

Dispensation til kørsel i og igennem vandspærrezonen I forbindelse med afholdelse af Eurovision Sports Winter Games 2012 ved Sisimiut.
Naalakkersuisut besluttede, at der gives dispensation til Qeqqata Kommunia til kørsel i og igennem vandspærrezonen i forbindelse med afholdelse af Eurovision Sport Winter Games 2012 ved Sisimiut, under de opstillede vilkår, som fremgår af dispensationen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00