8. marts 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 8. Marts

Selvstyrets bekendtgørelse om kvoter for fiskeri i 2012.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende Forslag til bekendtgørelse om kvoter for fiskeri i 2012.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Opdatering af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25. af 29. december 2003 om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende Forslag til bekendtgørelse om beregningsmetoder ved rapporteriong af visse fangster i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Dispensation til anlæggelse af midlertidige langrendsspor indenfor vandspærrezonen ved Aasiaat i forbindelse af Grønlandsmesterskaberne.
Naalakkersuisut besluttede, at der gives dispensation til Qaasuitsup Kommunia til anlæggelse og vedligeholdelse af midlertidig langrendsspor til Grønlands Mesterskaberne 2012 indenfor vand-spærrezonen ved Aasiaat, under de opstillede vilkår, som fremgår af vedlagte dispensation.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00

Skimmelsvamp renovering af Selvstyrets boliger.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Grønlands Selvstyres bidrag til ofrene af den store brand i Iqaluit.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at Naalakkersuisut godkender, at Grønlands Selvstyre yder et bidrag på 100.000 kr. til ofrene af den store brand i Iqaluit.
  • at Naalakkersuisut godkender, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Envidere videresendte Naalakkersuisut følgende sager til Inatsisartut

FM2012/8 Forslag til Tillægsbevillingslov 2011.

FM2012/10 Politisk Økonomisk Beretning.

FM2012/11 Forslag til Inatsisartut-beslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for 2011.

FM2012/12 Forslag til: Inatsisartutbeslutning, jf. forretningsordenens § 33, stk. 6, 2, om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2013 fastsættes således:

1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)

2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)

3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)

4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)

5. Fælleskommunal skat.....................................6%

FM2012/46 Gælds- og investeringsstrategi.

FM 2012/28 Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xx.2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.