6. marts 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 6. marts

FM 2012/42 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2012 om Beredskabsselskabet Greenland Oilspill Response A/S.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at forslag til Inatsisartutlov om Greenland Oil Spill Response A/S godkende i den foreliggende form,
 • at Formandens Departement bemyndiges til at foretage tekniske rettelser.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

FM 2012/12 Forslag til: Inatsisartutbeslutning, jf. forretningsordenens § 33, stk. 6, 2, om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2013 fastsættes således:

1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)

2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)

3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)

4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)

5. Fælleskommunal skat.....................................6%

Naalakkersuisut godkender forelæggelsesnotatetet og anmeldes til forårssamlingen 2012

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

FM 2012/48 Forslag til Inatsisartutbeslutning om tilkendegivelse af, at Grønland ønsker at blive omfattet af ILO’s konvention nr. 176 vedrørende sikkerhed og sundhed i miner.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender med redaktionelle ændringer af beslutningsforslaget om, at Grønlands Selvstyre giver en tilkendegivelse af, om Grønland ønsker at blive omfattet af ILO’s konvention nr. 176 vedrørende sikkerhed og sundhed i miner,
 • at godkende forelæggelsesnotatet,
 • at beslutningsforslaget og forelæggelsesnotatet fremsendes til Inaatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Fg. departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

FM 2012/49 Forslag til Inatsisartutbeslutning om udtalelse til ikraftstræden for Grønland af lov om ændring til lov om Danmarks Nationalbank gennem en kongelig anordning.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender, at beslutningsforslaget om udtalelse til ikrafttrædelse for Grønland af lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank optages som punkt på FM 2012,
 • at godkende vedlagte forelæggelsesnotat og
 • at beslutningsforslaget og forelæggelsesnotatet fremsendes til Inatsisartut

For yderligere oplysninger kontakt Fg. departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

FM 2012 51 Forslag til Inatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut anbefaler, at Inatsisartut beslutter at ændring af lov om arbejdsmiljø sættes i kraft i Grønland.
 • at godkende forelæggelsesnotatet,
 • at beslutningsforslaget og forelæggelsesnotatet fremsendes til Inatsisartut

For yderligere oplysninger kontakt Fg. departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

FM 2012/52 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2012 om ændring af Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender forslaget til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond med henblik på optagelse som punkt til FM 2012.

For yderligere oplysninger kontakt Fg. departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

FM 2012/53 Forslag til Inatsisartutbeslutning om udtalelse til ikrafttrædelse af ændringer til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapircentral, samt § 4 i dansk lov om ændring af lov om garantifond for indskydere mv., Bestemmelsen er gældende for Grønland. Desuden anordning vedr. ændring af lov om garantifond for indskydere mv.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender, at beslutningsforslaget om udtalelse til ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapircentral og visse bestemmelser i lov om garantifond for indskydere mv. optages som punkt på FM 2012,
 • at godkende vedlagte forelæggelsesnotat og
 • at beslutningsforslaget og forelæggelsesnotatet fremsendes til Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Fg. departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

Udskydelse af aflevering af punkter til Forårssamlingen 2012 til Bureau for Inatsisartut.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender, at aflevering til Bureau for Inatsisartut af beslutingsforslaget om udtalelse til ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapircentral og visse bestemmelser i lov om garantifond for indskydere mv. udskydes til den 2. april 2012
 • at Naalakkersuisut godkender, at aflevering til Bureau for Inatsisartut af redegørelse om rammevilkår for realisering af storskalaprojekter i Grønland udskydes til den 2. april 2012

For yderligere oplysninger kontakt Fg. departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

FM 2012/38 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2012 om ændring af Inatsisartutlov om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer (klageadgang på sundhedsområdet)
Naalakkersuisut besluttede, at forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2012 om ændring af Inatsisartutlov om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer godkendes til behandling i Inatsisartut på FM 2012.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

FM 2012/37 Kræftredegørelsen 2011.
Naalakkersuisut besluttede, - at udgave af ”Kræftredegørelsen 2011” kan diskuteres i Inatsisartut ved FM 2012.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

FM 2012/30 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2012 om ændring af Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender vedlagte forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2012 om ændring af Inatsisartutlov nr. 9 af 22.november 2011 om beskyttelse af miljøet, med dertil hørende bemærkninger samt forelæggelsesnotat og anmelder forslaget til optagelse i Inatsisartut forårssamlingen 2012, og
 • at Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø bemyndiges, om nødvendigt, til at foretage redaktionelle ændringer i forelæggelsesnotatet med efterfølgende godkendelse af evt. ændringer gennem Formandsbeslutning.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00

FM 2012/32 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2012 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. (præcisering af regnskabsbestemmelser m.v.)
Naalakkersuisut besluttede, at godkende FM 2012/32 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2012 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet” med tilhørende bemærkninger og forelæggelsesntoat på grønlandsk og dansk i den foreliggende form med henblik på forelæggelse for Inatsisartut på FM 2012.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

FM 2012/33 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2012 om pædagogisk udviklende dagtilbud for børn i folkeskolealderen.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende anmeldelse af FM 2012/33: “Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i folkeskolealderen” til FM 2012.
 • at Formandskabet for Inatsisartut ved anmeldelsen anmodes om tilladelse til senere aflevering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

FM 2012/34 Redegørelse om Uddannelsesstrategi.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende anmeldelse af FM 2012/34: “Redegørelse om Uddannelsesstrategi” til FM 2012.
 • at Formandskabet for Inatsisartut ved anmeldelsen anmodes om at give tilladelse til, at redegørelsen forhandles i Inatsisartut.
 • at Formandskabet for Inatsisartut ved anmeldelsen anmodes om tilladelse til senere aflevering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

Anmeldelse af “Redegørelse om fjernelse af grænsehindringer i Norden” til FM 2012.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende anmeldelse af “Redegørelse om fjernelse af grænsehindringer i Nor-den til FM 2012.
 • at Formandskabet for Inatsisartut ved anmeldelsen anmodes om at give tilladelse til, at redegørelsen forhandles i Inatsisartut.
 • at Formandskabet for Inatsisartut ved anmeldelsen anmodes om tilladelse til senere aflevering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

FM 2012/39 Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af lov om sikkerhed til søs.
Naalakkersuisut besluttede, at udkastet til beslutningsforslag godkendes i den foreliggende form, til fremsendelse på FM 2012.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

FM 2012/35 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2012 om forbud mod salg og udskænkning af energidrikke til personer under 18 år, samt mærkning og reklamering af energidrikke.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende forslaget til Inatsisartutlov om forbud mod salg og udskænkning af energidrikke til personer under 18 år, samt om mærkning af og reklamering for energidrikke til behandling i Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

FM 2012/36 Demensredegørelsen.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende anmeldelsen af Demensredegørelsen til FM 2012.
 • at Formandskabet for Inatsisartut ved anmeldelsen anmodes om at give tilladelse til, at redegørelsen forhandles i Inatsisartut.
 • at Formandskabet for Inatsisartut ved anmeldelsen anmodes om tilladelse til senere aflevering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

FM 2012/31 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxx 2012 om ændring af Inatsisartutlov om sprogpolitik, (Indsættelse af krav om kommunikation på grønlandsk)
Naalakkersuisut besluttede, at det indstilles, at Naalakkersuisut anmelder ændringsforslag til Inatsisartutlov om sprogpolitik til forelæggelse i Inatsisartuts forårssamling 2012, med senere afleveringstidspunkt end den fastsatte tidsfrist.