9. februar 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 9. Februar

Etablering af Veterinære grænsekontrolstationer i Nuuk og Sisimiut.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende at der pålægges alle de transporter, der i dag veterinærkontrolleres i Danmark et grænsekontrolbidrag (BIP bidrag) så etablerings- og finansieringsomkostningerne af de nye grænsekontrolstationer (BIP) på havnene i hhv. Nuuk og Sisimiut kan dækkes. BIP-bidragets størrelse beregnes ud fra faktiske omkostninger og mængder, underlagt et vist loft.
 • at der for BIP i Nuuk gælder, at BIP bidraget finansierer anlægsomkostningerne, som afskrives over en treårig periode. Denne del af BIP-bidraget er underlagt et loft, som er aftalt imellem bygherren (RAL) og eksporterhvervet. Når anlæggelsen er afskrevet kan RAL ikke opkræve husleje for brug af kontrolstedet.
 • at der for BIP i Sisimiut gælder, at bygherren (KNI) selv foretager de nødvendige investeringer. Herefter opkræver ejeren (KNI) en husleje for brugen af faciliteterne, fastsat til 50 % af deres normale takst. Denne husleje betales via BIP-bidraget, men er underkastet et loft som er aftalt imellem ejeren og eksporterhvervet.
 • at Grønlands arbejdsgiverforening bistår parterne i beregningen af BIP-bidraget år for år, samt i fastsættelsen af de nævnte lofter.
 • at driftsomkostninger og anlægsomkostninger hhv. husleje, som går ud over de aftalte lofter, finansieres via en facilitetsafgift som pålægges brugerne af grænsekontrolstedet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Forslag ti tillægsbevillingslov for finansår 2011.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender lovforslaget og almindelige bemærkninger til lovforslaget med redaktionelle ændringer,
 • at Naalakkersuisut for Finanser bemyndiges til at godkende budgetbidragene til Forslag til tillægsbevillingslov for 2011 og foretage tekniske rettelser,
 • at Naalakkersuisut fremsætter Forslag til tillægsbevillingslov for 2011 med almindelige bemærkninger på Forårssamlingen 2012.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Servicekontrakt med Neqi A/S.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender indstillingerne og videresendes til orientering til Inatsisartuts Finansudvalg,
 • at servicekontrakten med Neqi A/S pålydende 9 mio. kr. i 2012 og 7 mio. kr. i 2013, 7 mio. kr. i 2014 og 6 mio. kr. i 2015 godkendes i dens nuværende form.
 • at 9 mio. kr. i 2012, 7 mio. kr. i 2013, 7 mio. kr. i 2014 og 6 mio. kr. i 2015 hentes fra hovedkonto Servicekontrakt med slagteriet Neqi A/S

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Indstilling af medlemmer til Konkurrencenævnet.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at følgende personer udpeges til at sidde i Konkurrencenævnet:

Formand:
Carl-Aage Skovaa

Medlemmer:
Aviaja Helms
Lida Skifte Lennert
Carsten Pedersen
Jacob Hinrichsen (indstillet af KANUKOKA)
Anita Hoffer (indstillet af GA og NUSUKA i forening)
Michael Rosing (indstillet af Grønlands Forbrugerråd)

 • at Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer fremover udnævner medlemmer til Konkurrencenævnet.

For yderligere oplysninger kontakt Fg. departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00


Civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at foranstaltningerne i §§ 5 og 6 i Landstingsforord­ning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Epidemilovgivningen) også kommer til at omfatter tuberkulose.
 • at de tvangsmæssige foranstaltninger i henhold til § 6, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Epidemilovgivningen) også kommer til at omfatte tuberkulose.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00