1. februar 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 1. Februar

Resultatkontrakt mellem Naalakkersuisut og KNAPK angående Konsulenttjenesten, KONFIFA, for 2012.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at der indskrives supplerende bestemmelser om:
  • bedre afgrænsning af KONFIFAs og KNAPKs tilskudsmuligheder,
  • iværksættelse af egenbetaling,
  • halvårlige møder mellem KNAPK/ KONFIFA og departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
  • at udkast til resultatkontrakt for 2012 godkendes i foreliggende form, og
  • at APNN bemyndiges til at underskrive denne.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Joint Committee møde mellem Grønland og EU den 21.-22. november 2011.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende Agreed Records med redaktionelle ændringer, som forhandlingsdelegationerne er blevet enige om på mødet den 21. – 22. november 2011 og som er vedlagt dette oplæg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Ny bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri.
Naalakkersuisut besluttede, at udkastet til bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri vedtages i sin foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Ny bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk.
Naalakkersuisut besluttede, at udkastet til bekendtgørelse godkendes i sin foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Selvstyrets bekendtgørelse nr. Xx af xx 2011 om kommunernes budgetlægning, likvid itet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.
Naalakkersuisut besluttede, at udkast til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2011 om kommunernes budgetlægning, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen godkendes i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00