26. januar 2012

Naalakkersuisut besluttede f’ølgende på sit møde 26. Januar

Strategi for en bæredygtig udvikling.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisoq for Finanser har det politiske ansvar for den samlede koordination af arbejdet med bæredygtig udvikling.
 • at den overordnede koordination vedrørende bæredygtig udvikling integreres i arbejdet med den kommende plan for økonomisk holdbarhed og den dermed forbundne organisering og afgrænsning af programmer.
 • at fagdepartementerne sikrer, at bæredygtig udvikling er udgangspunktet og indgår som en integreret del af strategierne på deres område, og
 • at Udenrigsdirektoratet har i samarbejde med Finansdepartementet ansvar for at koordinere forhandlinger med relation til bæredygtig udvikling på det internationale plan.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Kontrakt med Sisimiut Fish ApS om serviceydelser for 2012.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender indstillingerne og tiltræder, at følgende videresendes til godkendelse i Inatsisartuts Finansudvalg,
 • at vedlagte servicekontrakt med Sisimiut Fish ApS på 1,262 mio. kr. i 2012 godkendes i dens nuværende form.
 • at 1,262 mio. kr. i 2012 hentes fra hovedkonto 50.01.18 Driftsaftaler, Produktionsanlæg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Resultatet af de bilaterale fiskeriforhandlinger for kvoteåret 2012.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende Protokollerne for 2012 mellem Grønland og henholdsvis Færøerne, Rusland og Norge.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Ansøgning om budgetneutral rokering mellem hovedkonto Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning, hovedkonto Vidtgående specialundervisning i folkeskolen og hovedkonto Bloktilskud til kommunerne, samt godkendelse af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om ikrafttrædelse af Inatsisartutforordning nr. 2. af 2. december 2009 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen (overdragelse af pædagogisk – psykologisk rådgivning til kommunerne) samt udlægning af den vidtgående specialundervisning til kommunerne med virkning fra 1. januar 2012.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

Mandat til 3. og afsluttende forhandlinger med EU om en ny protokol til Fiskeripartnerskabsaftalen.
Naalakkersuisut besluttede:

 • ”Forhandlingsgruppen” bemyndiges til at forhandle med EU-Kommissionen med henblik på at opnå det bedst mulige forhandlingsresultat i overensstemmelse med den i oplægget foreslåede fremgangsmåde
 • og det endelige forhandlingsresultat forelægges til Naalakkersuisut til endelig godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Den videre fremdrift i strategiarbejdet.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at de oplistede tidsplan anvendes som et udgangspunkt for det videre arbejde med portefølje af initiativer i strategiarbejdet,
 • at de oplistede temaer vil indgå som væsentlige temaer i det planlagte seminar for Naalakkersuisut 2. – 3. februar.
 • at der sker en inddragelse af relevante organisationer og interessenter i den kommende reformproces som beskrevet i oplæggets afsnit derom.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00