26. november 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 26. november

Ansøgninger under Baffin Bugt licensruden 2010 om tilladelse til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter.

Naalakkersuisut besluttede:

 • at ConocoPhillips Global NVE Greenland Ltd, DONG Grønland A/S samt NUNAOIL A/S meddeles tilladelse 2011/11 (”Qamut”) med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter til Baffin Bugt Blok 2
 • at Shell Kanumas A/S, Statoil Greenland AS, GDF Suez S.A. samt NUNAOIL A/S meddeles tilladelse 2011/12 (”Anu”) med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter til Baffin Bugt Blok 5
 • at Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd. samt NUNAOIL A/S meddeles tilladelse 2011/13 (”Pitu”) med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter til Baffin Bugt Blok 6
 • at Shell Kanumas A/S, Statoil Greenland AS, GDF Suez S.A. samt NUNAOIL A/S meddeles tilladelse 2011/14 (”Napu”) med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter til Baffin Bugt Blok 8
 • at Maersk Oil Kalaallit Nunaat A/S samt NUNAOIL A/S meddeles tilladelse 2011/15 (”Tooq”)med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter til Baffin Bugt Blok 9
 • at Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd. samt NUNAOIL A/S meddeles tilladelse 2011/16 (”Napariaq”) med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter til Baffin Bugt Blok 13
 • at Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd. samt NUNAOIL A/S meddeles tilladelse 2011/17 (”Ingoraq”) med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter til Baffin Bugt Blok 14
 • at Råstofdirektoratet bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i vedlagte tilladelsestekster, inklusive bilag.
 • at Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd. meddeles afslag på ansøgning om tilladelse med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter til Baffin Bugt Blokkene 5, 8 og 9. Afslaget begrundes med henvisning til udvælgelseskriterierne fastsat i udbudsskrivelsen.
 • at Norwegian Energy Company ASA meddeles afslag på ansøgning om tilladelse med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter til Baffin Bugt Blok 2, 5 og 8. Afslaget begrundes med henvisning til udvælgelseskriterierne fastsat i udbudsskrivelsen.
 • at Maersk Oil Kalaallit Nunaat A/S meddeles afslag på ansøgning om tilladelse med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter til Baffin Bugt Blok 5 og 8. Afslaget begrundes med henvisning til udvælgelseskriterierne fastsat i udbudsskrivelsen.
 • at Faroe Petroleum Plc. og Tullow Holdings B.V. meddeles afslag på ansøgning om tilladelse med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter til Baffin Bugt Blok 5 og 9. Afslaget begrundes med henvisning til udvælgelseskriterierne fastsat i udbudsskrivelsen.
 • at de meddelte tilladelser udfærdiges på engelsk med en grønlandsk og dansk uofficiel oversættelse.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Jørn Skov Nielsen i Råstofdirektoratet på telefon 34 50 00

Overdragelse af Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning, PPR, samt Vidtgående Specialundervisning, VSP, i folkeskolen fra Selvstyret til kommunerne.

Naalakkersuisut besluttede:

 • at overdragelsen af PPR samt VSP i folkeskolen fra Selvstyret til kommunerne sker som en samlet overdragelse til alle 4 kommuner pr. 1. januar 2011, såfremt der kan opnås en aftale mellem parterne om dette.
 • at Naalakkersuisoq for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke gives mandat til at føre de afsluttende forhandlinger med kommunerne, således at den samlede overdragelse kan ske den 1. januar 2011.
 • at overdragelsen sker efter KANUKOKAs model, som var til høring i kommunerne i maj 2010.
 • at nærværende oplæg samt Naalakkersuisuts afgørelse fremsendes til Inatsisartuts Finansudvalg til orientering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

Tillægsbevilling til sundhedsvæsenet.

Naalakkersuisut besluttede:

 • at bevillingen på, Det Grønlandske Patienthjem, forhøjes med 600.000 kr.
 • at bevillingen på, Alkoholbehandlingscentre, forhøjes med 1.200.000 kr.
 • at bevillingen på, Eksperimentel behandling, reduceres med 1.300.000 kr.
 • at bevillingen på, Folkesundhedsprogrammet, reduceres med 500.000 kr.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

Udmøntning af projektering og opførelse af kollegier 2010-2013.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Merbevillingsbehov på DIH 3. fløj og Patienthotellet.

Naalakkersuisut besluttede, at godkende, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00