18. november 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 18. november

Fastsættelse af TAC for 2011 for visse arter.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at TAC’erne for visse arter i 2011 fastsættes.
  • at Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug i 2011 gives bemyndigelse til at fastsætte nærmere betingelser og vilkår vedrørende forsøgsfiskeri generelt.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Joint Committee møde mellem Grønland og EU Kommissionen i overens-stemmelse med protokollen til fiskeriaftalen.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at den grønlandske delegation bemyndiges til at meddele EU-Kommissionen, at Grønland agter at allokere kvoter til EU for 2011 med udgangspunkt i den oplistede tabel og
  • at det endelige resultat foreligges Naalakkersuisut for endelig godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Forhandlinger med Færøerne, Rusland og Norge om fiskeriprotokoller for 2011.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at den grønlandske delegation bemyndiges til at forhandle med Færøerne, Rusland og Norge med henblik på at opnå det bedst mulige forhandlingsresultat for Grønland,
  • at de opnåede forhandlingsresultater forelægges Naalakkersuisut til endelig godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00