15. november 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 15. november

Ændringen af § 10 stk. 8 i bekendtgørelse om kontrol med havgående fiskeri.

Naalakkersuisut besluttede, at § 10 stk. 8 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. maj 2007 om kontrol med havgående fiskeri ændres fra:

Stk. 8. Fartøjets kvoteforbrug for hver art er den i logbogen registrerede fangst jf. stk. 1, punkt 2. Dog accepteres for rejer, som indhandles til et grønlandsk landanlæg, den mængde, som fremgår af indhandlingssedlerne.

til

Stk. 8. Fartøjets kvoteforbrug for hver art er den i logbogen registrerede fangst jf. stk. 1, punkt 2. Ved beregningen af kvoteforbrug af rejer, som landes til grønlandske landanlæg, kan der fratrækkes en mængde for vand og urenheder, som defineres som alt andet end rejer af arten pandalus borealis. Grønlands Selvstyre eller en repræsentant for Selvstyret kan til enhver tid deltage i indhandlingsstedets prøveudtagning og sortering af indhandlingen.

Stk. 9. Rejer, som landes til grønlandske landanlæg, skal senest 21 dage efter landing være indhandlet. Dog kan Grønlands Selvstyre ved dokumenterede trafikale problemer dispensere fra denne bestemmelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Forslag til ændring af § 7 stk. 5 og 6 i bekendtgørelse om kontrol med kystnært fiskeri efter rejer.

Naalakkersuisut besluttede, at § 7 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 30. december 1996 om kontrol med kystnært fiskeri efter rejer ændres fra:

Stk. 5. For fangst, som indhandles til et landanlæg eller indhandlingsskib i Grønland er kvoteforbruget den mængde (antal kilo), som indhandlingsstedet opgør som købte rejer. Indhandlingssedlen/indhandlingsrapporten skal indeholde følgende oplysninger: Total leveret mængde, købte mængde rejer, vragrejer opdelt efter art samt, montagui rejer, andre urenheder såsom tang, fisk, sten m.v.

Stk. 6. Grønlands Fiskerilicens Kontrol (GFLK) foretager kvotetræk på baggrund af oplysninger fra indhandlingssedler/indhandlingsrapporter.

til

Stk. 5. For fangst, som landes til et landanlæg eller indhandlingsskib i Grønland, opgøres kvoteforbruget i levende vægt som den mængde, som indhandlingsstedet meddeler som den totale landede mængde rejer af arten pandalus borealis samt den udsmidsmængde, der er angivet i logbogen. Ved beregningen af kvoteforbrug kan der fratrækkes for vand og urenheder, som defineres som alt andet end rejer af arten pandalus borealis. Grønlands Selvstyre eller en repræsentant for Selvstyret kan til enhver tid deltage i indhandlingsstedets prøveudtagning og sortering af indhandlingen.

Stk. 6. Grønlands Fiskerilicens Kontrol (GFLK) beregner kvoteforbrug på baggrund af oplysninger fra indhandlingssedler/indhandlingsrapporter samt oplysninger indsendt i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 5. juli 2006 om rapportering af fangster og indhandling i kystnært fiskeri.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00