5. november 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 5. november

Bekendtgørelse om skatteudligning og fordeling af fælleskommunal skat for 2011.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder bekendtgørelse om skatteudligning og fæl­leskommunal skat i 2011.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Ansøgning om tillægsbevilling 2010 konto, Indhandlingstilskud, sælskind.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at der bevilges kr. 1.500.000 i yderligere tilskud til indhandlede sælskind for resten af året,
  • at tilskuddet kun omfatter skind fra de i gældende servicekontrakt for specificerede arter ringsæl og grønlandssæl og således ikke omfatter indhandling af skind fra klapmyds, remmesæl og buksesæl,
  • at indhandlingstilskuddet omfatter 3.700 stk. sælskind,
  • at indhandlingstilskuddet skal udbetales til erhvervsjagtbevisindehavere, som indhandler sælskind, der opfylder kvalitetskravene i prisaftalen mellem GG A/S og KNAPK,
  • at indhandlingstilskuddet tillige anvendes til dækning af driftsomkostninger i forbindelse med indhandlingen, da Great Greenland A/S i 2010 af økonomiske grunde ikke kan afholde drifts- og administrationsomkostninger jf. gældende servicekontrakt.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00