6. august 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 6. august

EM 2010/XX Forelæggelsesnotat til Forslag til Inatsisartutlov om folkehøjskoler.

Naalakkersuisut besluttede:

at godkende vedlagte forslag til inatsisartutlov om folkehøjskoler med tilhørende bemærkninger og forelæggelsesnotat på grønlandsk og dansk med redaktionelle ændringer med henblik på forelæggelse for Inatsisartut på EM 2010.

at Medlemmet af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke bemyndiges til at indarbejde eventuelle lovtekniske bemærkninger, der måtte komme fra Bureauet for Inatsisartuts Lovtekniske Funktion.