26. august 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 26. august

Rapport om Undersøgelse for handicaptilgængelighed i offentlige bygninger.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender Rapport om Undersøgelse for handicaptilgængelighed i offentlige bygninger, omdeles til Inatsisartuts medlemmer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Prisændringer på breve og pakker.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at portosatser på breve, godkendes.
  • at portosatser på pakker, godkendes.
  • at Medlem af Naalakkersuisut for post- og teleområdet bemyndiges til at god- kende fremtidige takst- og betalingsvilkår for postydelser.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Overtagelse af kompetence til at planlægge for krig og truende udsigt til krig i Grønland på de områder, der er overtaget af Selvstyret.

Naalakkersuisut besluttede, at Grønlands Selvstyre overtager kompetencen til at planlægge for krig og truende udsigt til krig i Grønland på de områder, der er overtaget af Grønland og som indebærer ansvaret for at planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af optakt til krig og krigshandlinger samt sikre, at der eksisterer opdaterede beredskabsplaner, tilvejebringelse af de nødvendige ressourcer og følge op på at opgaverne bliver løst.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Inatsisartut sager

EM 2010/XX Forelæggelsesnotat, Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold.