12. august 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 12. august

Opkrævning af merudgifter for midlertidig indkvartering.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender med redaktionelle ændringer og at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Transportkommissionen – Anmodning til Naalakkersuisut om udsættelse af deadline for aflevering af betænkning til udgangen af år 2010.

Naalakkersuisut besluttede, at Transportkommissionens deadline for aflevering af endelig betænkning forlænges til udgangen af år 2010.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Besvarelse af rekommandationer fra Vestnordisk Råd.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender vedlagte svar til oversendelse til Vestnordisk Råd.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Opmuntringspris.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender bemyndiges til årligt at tildele en opmuntringspris til en værdi af kr. 15.000 til højst tre personer, institutioner og eller foreninger, der har styrket den sociale indsats i Grønland.
  • at udgifterne til opmuntringsprisen afholdes inden for hovedkonto, Forebyggende virksomhed.
  • at Vedtægter for “Den Sociale Opmuntringspris” godkendes i den foreliggende form.
  • at Inatsisartuts Finansudvalg orienteres.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Konny Olesen i Departementet for Sociale Anliggender på telefon 34 50 00

Convention on the Elimination of All Forms of discrimination against women – CEDAW-komiteens konkluderende observationer 2009.

Naalakkersuisut besluttede,

  • at CEDAW’s konkluderende observationer tages til efterretning.
  • at Naalakkersuisut/Departementet for Sociale Anliggender udarbejder en handleplan til opfølgning på CEDAW-komiteens anbefalinger

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Konny Olesen i Departementet for Sociale Anliggender på telefon 34 50 00

Naalakkersuisut videresendte følgende sager til Inatsisartut

EM 2010/XX Forslag til Inatsisartutlov om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer.

EM 2010/XX Forelæggelsesnotat til Forslag til Inatsisartutlov om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje.